Banner electoral

Estadístiques de candidatures i candidats/es

Estadístiques de candidatures i candidats/es

Estadístiques de les candidatures, candidats i candidates presentades a les eleccions a Les Corts a la Comunitat Valenciana, detallades per cadascuna de les seues tres circumscripcions electorals

Comunitat Valenciana

Comunitat Valenciana

  2019 2023(1)
  Núm. % Núm. %
      Candidatures presentades a Les Corts 42   48  
      Candidatures proclamades a Les Corts 41   46  
      Candidatures retirades de Les Corts 0   -  
Diputats i Diputades a elegir 99   99  
      Caps de llista a les candidatures a Les Corts 41   46  
            Dones 16 39,0 14 69,6
            Homes 25 61,0 32 30,4
      Candidates i candidats a Les Corts 1.378   1754  
            Dones 664 48,2 821 53,2
            Homes 714 51,8 933 46,8
      Candidates i candidats suplents a Les Corts 196   218  
            Dones 92 46,9 107 49,1
            Homes 104 53,1 111 50,9

(1) Les candidatures a les eleccions de 2023 es proclamen l'1 de maig