Cens electoral

Cens electoral

Explotació estadística del cens electoral. Llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).
El cens electoral conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per a ser elector/a i no es troben privats, definitiva o temporalment, del dret de sufragi.
El cens electoral està compost pel cens d'electors/es residents a Espanya (CER) i pel cens d'electors/es residents-absents que viuen a l'estranger (CERA).
El cens electoral vigent per a les eleccions de 28 de maig de 2023 és el cens tancat l'1 de febrer de 2023, amb les inscripcions dels qui tinguen la majoria d'edat el dia de la votació.
L'Oficina del Cens Electoral, enquadrada en l'Institut Nacional d'Estadística, és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral i exerceix les seues competències sota la direcció i la supervisió de la Junta Electoral Central.

Distribució de CER i CERA per províncies

Distribució de CER i CERA per províncies

  2019 2023(1)  
  CER CERA Total CER CERA Total Variació
Alacant 1.234.705 38.214 1.272.919 1.259.447 44.914 1.304.361 31.442
Castelló 410.314 9.382 419.696 419.382 10.850 430.232 10.536
València 1.902.968 61.557 1.964.525 1.927.485 69.880 1.997.365 32.940
Comunitat 3.547.987 109.153 3.657.140 3.606.314 125.664 3.731.958 74.818

(1) Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 22-04-2023