Banner electoral

Modalitats de vot

Modalitats de vot

Són diverses les modalitats que tenen els/les ciutadans/es per a emetre el vot, i n'aplicaran una o una altra depenent de la situació en què es troben. Estes modalitats, que estan regulades per diversa normativa electoral, són les que a continuació detallem i desenvolupem:

 • Vot presencial
 • Vot per correu
 • Vot per correu amb especialitats
  • Persones malaltes o amb incapacitat per a formular el vot
  • Persones internades en centres penitenciaris
  • Personal embarcat en vaixells de l'Armada, la Marina Mercant o la flota pesquera
  • Personal de les Forces Armades Espanyoles i dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat que complisquen missions en l'exterior
  • Ciutadans/es que estiguen temporalment a l'estranger (vot ERTA)

 

Resolga els seus dubtes

Agenda