Documentació del vot accessible

Documentació del vot accessible

La documentació s'entregarà en un maletí o kit, que estarà integrat per:

  • Una guia explicativa en Braille.
  • Un sobre de votació normalitzat (sense referència Braille)
  • Un sobre per cada una de les candidatures amb la indicació d'aquesta en tinta i en Braille. Dins de cada un d'aquests sobres, hi haurà la papereta de votació normalitzada corresponent a la candidatura indicada en l'exterior.

La persona electora haurà de llegir les instruccions en Braille que s'inclouen en la documentació.

Agenda