Informació sobre les candidatures i el vot accessible

Informació sobre les candidatures i el vot accessible

La informació sobre les candidatures a les eleccions a Les Corts 2023 s'oferirà a través del telèfon gratuït de la Generalitat 900 202 305 i a través de la pàgina web eleccions2023.gva.es, des de la data de publicació i fins al mateix dia de votació; és a dir, des de l'2 de maig fins al 28 de maig.

S'han habilitat tres vies d'informació sobre el procediment de vot accessible:

  • El telèfon gratuït de la Generalitat 900 202 305.
  • La pàgina web eleccions2023.gva.es, en el corresponent apartat de vot accessible.
  • Per mitjà d'una campanya institucional que s'emet en els mitjans de comunicació de titularitat pública una vegada convocat el procés electoral.

Agenda