INTRODUCCIÓ VOT CERA

INTRODUCCIÓ VOT CERA

Novetats vot CERA

La Llei orgànica 12/2022, de 30 de setembre, ha modificat el procediment de votació per a les persones electores inscrites en el Cens d'Espanyols Residents Absents (vot CERA), que s'aplicarà per primera vegada en les eleccions de 28 de maig de 2023, i les principals novetats del qual són:

- Eliminació del vot pregat: Sense necessitat de sol·licitar-ho, es rebrà directament en el domicili de cada elector/a inscrit/a en el cens CERA tota la documentació necessària.

- Es posen a la disposició dels electors CERA les paperetes en format PDF per a la seua descàrrega i utilització (a partir del 3 de maig en aquesta mateixa pàgina).

- S'habiliten nous centres de votació

- En tots els centres de votació existiran impresos (paperetes, sobres de votació i sobres d'enviament a les juntes electorals provincials).

En aquesta pàgina disposa de tota la informació necessària per a exercitar el seu dret al vot, així com també en les preguntes freqüents específiques per a aquesta modalitat.

Espanyols/es residents a l'estranger (CERA) que es troben temporalment a Espanya

Si algun elector o electora del CERA estiguera temporalment a Espanya durant la convocatòria de les eleccions, podrà sol·licitar (igual que els/les residents en territori nacional) el vot per correu a partir de la data de la convocatòria (4 d'abril) i fins al desé dia anterior a la votació, data en què finalitza el termini per a sol·licitar el vot per correu (18 de maig), els dos inclusivament, sense que això supose la baixa en el CERA.

Per a això, haurà d'omplir una sol·licitud disponible en qualsevol Oficina del Servei de Correus i dirigir-la a la corresponent Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral.

L'elector/a haurà de firmar la sol·licitud i comprovar que l'empleat/da de Correus pose la data i el segell corresponent.

Rebuda la documentació electoral en l'adreça d'Espanya que haja assenyalat en la sol·licitud, l'elector/a enviarà el vot per correu certificat, abans del 25 de maig. Aquests/es electors/es no podran votar personalment en la Mesa electoral.