INTRODUCCIÓ VOT CERA

INTRODUCCIÓ VOT CERA

Novetats vot CERA

La Llei orgànica 12/2022, de 30 de setembre, ha modificat el procediment de votació per a les persones electores inscrites en el Cens d'Espanyols Residents Absents (vot CERA), que s'aplicarà per primera vegada en les eleccions de 28 de maig de 2023, i les principals novetats del qual són:

- Eliminació del vot pregat: Sense necessitat de sol·licitar-ho, es rebrà directament en el domicili de cada elector/a inscrit/a en el cens CERA tota la documentació necessària.

- Es posen a la disposició dels electors CERA les paperetes en format PDF per a la seua descàrrega i utilització (a partir del 3 de maig en aquesta mateixa pàgina).

- S'habiliten nous centres de votació

- En tots els centres de votació existiran impresos (paperetes, sobres de votació i sobres d'enviament a les juntes electorals provincials).

En aquesta pàgina disposa de tota la informació necessària per a exercitar el seu dret al vot, així com també en les preguntes freqüents específiques per a aquesta modalitat.

Gratuïtat del procediment

Gratuïtat del procediment

Aquest procediment tindrà caràcter gratuït per als/les electors/es. A aquest efecte, s'habilitaran apartats de Correus que permeten l'enviament sense cost de la documentació dirigida a les Oficines Consulars de Carrera i Seccions Consulars de Missió Diplomàtica d'Espanya.


Allí on l'obertura d'aquests apartats de Correus no siga possible, s'adoptaran els mitjans necessaris per a garantir el reembossament del cost de l'enviament que haja hagut de realitzar l'elector/a.

Agenda