Banner electoral

Simple Lógoca / elDiario.es - 07-05-2023

Simple Lógoca / elDiario.es - 07-05-2023

Enquesta realitzada del 24 d'abril al 4 de maig per Simple Lógoca per a elDiario.es

  Enquesta Simple Lógoca per a elDiario.es - 07/05/2023 Eleccions 2019 Diferència
  % Escons % Escons % Escons
PSOE 25,3 28-29 24,4 27 0,9 de +1 a +2
PP 28,6 32-33 19,3 19 9,3 de +13 a +14
Cs 3,6 - 17,8 18 -14,2 -18
COMPROMÍS 18,3 17-18 16,8 17 1,5 de 0 a +1
VOX 14,5 15-16 10,7 10 3,8 de +5 a +6
UP-EUPV 6,7 5 8,2 8 -1,5 -3
Altres 3 - - - - -

 

 

Fitxa Tècnica

Univers: Espanyols amb 18 anys i més

Àmbit: Comunitat Valenciana

Mostra: 900 entrevistes amb un marge d'error ±3,3% amb un nivell de confiança del 95,5% (dos sigma) i un p/q=50/50

Entrevista: Online i telefònica

Treball de camp: del 24 d'abril al 4 de maig de 2023

Realització: Simple Lógoca per a elDiario.es