Notícies

La Comunitat Valenciana suma 186.871 nous electors per als comicis del 28 de maig de 2023.

La Comunitat Valenciana suma 186.871 nous electors per als comicis del 28 de maig de 2023.

Respecte a les eleccions autonòmiques de 2019, la Comunitat Valenciana incorpora un total de 186.871 nous electors per a les eleccions del 28 de maig.
La distribució per províncies pot ser consultada ací.

Obert el període per a la presentació de les candidatures a les eleccions a Les Corts de 28 de maig

Obert el període per a la presentació de les candidatures a les eleccions a Les Corts de 28 de maig

Des del dia 19 fins al dilluns 24 d'abril està obert el termini per a la presentació de candidatures a les eleccions a Les Corts del 28 de maig de 2023 davant les corresponents Juntes Electorals Provincials.
Una vegada finalitzat el termini de presentació de candidatures, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el 26 d'abril. Transcorreguts els terminis per a la seua revisió, les candidatures seran finalment proclamades l'1 de maig i publicades en el DOGV el 2 de maig.
 

Constitució juntes electorals

Constitució juntes electorals

S’ha publicat la constitució de les juntes electorals provincials i de les juntes electorals de zona en els butlletins oficials de cada província.
Es poden consultar ací:

Obert el termini per a consultar les llistes electorals i presentar reclamacions sobre dades censals

Obert el termini per a consultar les llistes electorals i presentar reclamacions sobre dades censals

Els ajuntaments i les delegacions provincials de l'Oficina de Cens Electoral exposen, des d'aquest dilluns dia 10 i fins dilluns que ve dia 17 d’abril, les llistes electorals dels seus respectius municipis i demarcacions perquè la ciutadania puga consultar i comprovar les dades per a votar en les eleccions del 28 de maig. Les persones que residisquen a l'estranger podran comprovar les seues dades d'inscripció en aquestes mateixes dates en les oficines consulars.

La consulta, tal com estableix l'article 39.2 de la Llei orgànica de Règim Electoral General (LOREG), podrà realitzar-se per mitjans informàtics (disponible en la Seu Electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística (INE)), prèvia identificació de la persona interessada, o mitjançant l'exposició al públic de les llistes electorals, si no es compta amb mitjans informàtics suficients per a això.

Sol·licitud del vot per correu en les seues diverses modalitats

Sol·licitud del vot per correu en les seues diverses modalitats

Els electors i electores que prevegen que en la data de la votació no es trobaran a la localitat on els correspon exercir el seu dret de vot, o que no puguen personar-s'hi, ja poden sol·licitar el vot per correu. El termini finalitza el 18 de maig.
A més, aquells electors que es troben temporalment fora del territori nacional (ERTA), i figuren inscrits en el Registre de Matricula Consular com a no residents, poden sol·licitar el vot per correu fins al 29 d’abril.
 

Sol·licitud del vot accessible en les eleccions a Les Corts Valencianes

Sol·licitud del vot accessible en les eleccions a Les Corts Valencianes

El vot accessible permet a les persones amb discapacitat visual votar amb plena autonomia, garantint el dret al sufragi secret.
Les persones amb discapacitat visual que coneguen el sistema de lectoescriptura Braille i tinguen reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, o siguen afiliats a l'Organització Nacional de Cecs Espanyols ja poden sol·licitar el vot accessible a través del telèfon gratuït 900 202 305. El termini finalitza l’1 de maig

El DOGV publica la resolució que fixa el color per a les paperetes i sobres de les eleccions a Les Corts 2023

El DOGV publica la resolució que fixa el color per a les paperetes i sobres de les eleccions a Les Corts 2023

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la Resolució de 30 de març de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es determina el color de les paperetes i sobres de votació de les eleccions a Les Corts 2023. 
Atés que el pròxim 28 de maig de 2023 està prevista la celebració d’eleccions locals, eleccions a les entitats locals menors i eleccions a Les Corts a la Comunitat Valenciana, es determina el color sépia per a determinats models de paperetes de votació i de sobres de votació que s’utilitzaran en el procés electoral a Les Corts.

Convocades eleccions a Les Corts Valencianes

Convocades eleccions a Les Corts Valencianes

Publicat el Decret 3/2023, de 3 d'abril, del president de la Generalitat, de dissolució de Les Corts i convocatòria d'eleccions (DOGV 9586, de 4 d'abril).
En les eleccions a Les Corts Valencianes del pròxim 28 de maig s'elegiran els noranta-nou diputats i diputades de la XI legislatura: 35 en Alacant, 24 en Castelló i 40 en València.

Convocades eleccions a les Entitats Locals Menors

Convocades eleccions a les Entitats Locals Menors

Publicat el Decret 52/2023, de 3 d'abril,  del Consell, de convocatòria d'eleccions a les Juntes Veïnals de les Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana.

— 10 articles per pàgina
Mostrant 11 - 19 de 19 resultats