Banner electoral

Estadístiques de candidatures i candidats/es

Estadístiques de candidatures i candidats/es

Estadístiques de les candidatures, candidats i candidates presentades a les eleccions a Les Corts a la Comunitat Valenciana, detallades per cadascuna de les seues tres circumscripcions electorals

Província de València

Província de València

  2019 2023(1)
  Núm. % Núm. %
      Candidatures presentades a Les Corts 15   17  
      Candidatures proclamades a Les Corts 15   16  
      Candidatures retirades de Les Corts 0   -  
Diputats i Diputades a elegir 40   40  
      Caps de llista a les candidatures a Les Corts 15   16  
            Dones 5 33,3 3 18,8
            Homes 10 66,7 13 81,2
      Candidates i candidats a Les Corts 600   736  
            Dones 285 47,5 352 47,8
            Homes 315 52,5 384 52,2
      Candidates i candidats suplents a Les Corts 90   96  
            Dones 46 51,1 51 53,1
            Homes 44 48,9 45 46,2

(1)Les candidatures a les eleccions de 2023 es proclamen l'1 de maig