Banner electoral

Meses i Col·legis Electorals de la Comunitat

Meses i Col·legis Electorals de la Comunitat

  2019 2023(1)
Juntes Electorals    
Junta Electoral de la Comunitat Valenciana 1 1
Juntes Electorals Provincials 3 3
Juntes Electorals de Zona 20 20
Circumscripcions, Col·legis, Seccions i Meses    
Províncies 3 3
Municipis 542 542
Districtes Electorals 769 767
Seccions Electorals 3.472 3.507
Col·legis Electorals 2.223 2.221
Meses Electorals 6.044 6.169

(1) Font: www.ine.es. Dades provisionals.