Meses i Col·legis Electorals de la província d'Alacant

Meses i Col·legis Electorals de la província d'Alacant

  2019 2023(1)
Juntes Electorals    
Juntes Electorals Provincials 1 1
Juntes Electorals de Zona 8 8
Circumscripcions, Col·legis, Seccions i Meses    
Municipis 141 141
Districtes Electorals 232 232
Seccions Electorals 1.222 1.236
Col·legis Electorals 718 708
Meses Electorals 2.222 2.228

(1) Font: www.ine.es. Dades provisionals.