Banner electoral

Meses i Col·legis Electorals de la província de Castelló

Meses i Col·legis Electorals de la província de Castelló

  2019 2023(1)
Juntes Electorals    
Juntes Electorals Provincials 1 1
Juntes Electorals de Zona 3 3
Circumscripcions, Col·legis, Seccions i Meses    
Municipis 135 135
Districtes Electorals 177 176
Seccions Electorals 443 444
Col·legis Electorals 345 345
Meses Electorals 715 741

(1) Font: www.ine.es. Dades provisionals.