Meses i Col·legis Electorals de la província de València

Meses i Col·legis Electorals de la província de València

  2019 2023(1)
Juntes Electorals    
Juntes Electorals Provincials 1 1
Juntes Electorals de Zona 9 9
Circumscripcions, Col·legis, Seccions i Meses    
Municipis 266 266
Districtes Electorals 360 359
Seccions Electorals 1.807 1.827
Col·legis Electorals 1.160 1.168
Meses Electorals 3.107 3.200

(1) Font: www.ine.es. Dades provisionales.