Identificació de l'elector o l'electora

Identificació de l'elector o l'electora

Cada persona haurà d'identificar-se davant la presidència de la Mesa electoral mitjançant l'exhibició de l'original de qualsevol dels documents següents en els quals conste la seua fotografia:

  • Document nacional d'identitat
  • Permís de conduir i aplicació miDGT
  • Passaport

Aquests documents serveixen per a acreditar la identitat encara que estiguen caducats. No obstant això, no s'admetran fotocòpies, ni tampoc el resguard del Document Nacional d'Identitat en tràmit, ja que en ell no apareix la fotografia.

 

Agenda