Procediment de votació

Procediment de votació

Les persones que volen votar s'acostaran a la Mesa d'una en una, després d'haver passat, si així ho desitgen, per la cabina que estarà situada en la mateixa habitació, en un lloc intermedi entre l'entrada i la Mesa electoral on podrà elegir les paperetes electorals i introduir-les en els corresponents sobres. Una vegada en la Mesa manifestarà el seu nom i cognoms a la Presidència de la Mesa.

Els/les vocals i interventors/es comprovaran el dret a votar de l'elector o l'electora, així com la seua identitat, mitjançant els documents que presente a aquest efecte.

A continuació, l'elector o l'electora entregarà per la seua pròpia mà a la Presidència de la Mesa el sobre o sobres de votació tancats (en funció de les eleccions que se celebren aqueix mateix dia). Seguidament aquest/a, sense ocultar-los en cap moment a la vista del públic, dirà en veu alta el nom de la persona electora i, afegint «Vota», li retornarà el sobre o sobres perquè els deposite personalment en l'urna o urnes.

Agenda