Cens electoral

Cens electoral

Explotació estadística del cens electoral. Llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).
El cens electoral conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per a ser elector/a i no es troben privats, definitiva o temporalment, del dret de sufragi.
El cens electoral està compost pel cens d'electors/es residents a Espanya (CER) i pel cens d'electors/es residents-absents que viuen a l'estranger (CERA).
El cens electoral vigent per a les eleccions de 28 de maig de 2023 és el cens tancat l'1 de febrer de 2023, amb les inscripcions dels qui tinguen la majoria d'edat el dia de la votació.
L'Oficina del Cens Electoral, enquadrada en l'Institut Nacional d'Estadística, és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral i exerceix les seues competències sota la direcció i la supervisió de la Junta Electoral Central.

Distribució de CER per edat a la Comunitat Valenciana

Distribució de CER per edat a la Comunitat Valenciana

  2019 2023(1)  
Anys complits CER % CER % Variació
18 a 19 86.307 2,43 96.026 2,66 9.719
20 a 24 202.679 5,71 220.198 6,11 17.519
25 a 29 210.836 5,94 204.167 5,66 -6.669
30 a 34 228.507 6,44 216.928 6,02 -11.579
35 a 39 291.769 8,22 242.627 6,73 -49.142
40 a 44 361.311 10,18 315.375 8,75 -45.936
45 a 49 351.759 9,91 369.117 10,24 17.358
50 a 54 341.777 9,63 350.666 9,72 8.889
55 a 59 313.525 8,84 338.789 9,39 25.264
60 a 64 270.973 7,64 302.749 8,39 31.776
65 a 69 234.705 6,62 255.238 7,08 20.533
70 a 74 213.235 6,01 221.627 6,15 8.392
75 a 79 166.620 4,7 189.533 5,26 22.913
80 a 84 130.350 3,67 130.778 3,63 428
85 i més 143.634 4,05 152.496 4,23 8.862
Comunitat 3.547.987 100 3.606.314 100 58.327

(1) Font: www.ine.es. Última consulta 20-04-2023.