Cens electoral

Cens electoral

Explotació estadística del cens electoral. Llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).
El cens electoral conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per a ser elector/a i no es troben privats, definitiva o temporalment, del dret de sufragi.
El cens electoral està compost pel cens d'electors/es residents a Espanya (CER) i pel cens d'electors/es residents-absents que viuen a l'estranger (CERA).
El cens electoral vigent per a les eleccions de 28 de maig de 2023 és el cens tancat l'1 de febrer de 2023, amb les inscripcions dels qui tinguen la majoria d'edat el dia de la votació.
L'Oficina del Cens Electoral, enquadrada en l'Institut Nacional d'Estadística, és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral i exerceix les seues competències sota la direcció i la supervisió de la Junta Electoral Central.

Distribució de CER per sexe

Distribució de CER per sexe

  2019 2023(1)
  Dones Homes Total Dones Homes Total
Alacant 631.453 603.252 1.234.705 644.153 614.934 1.259.447
Castelló 208.048 202.266 410.314 212.710 206.672 419.382
València 983.382 919.586 1.902.968 996.310 931.175 1.927.485
Comunitat 1.822.883 1.725.104 3.547.987 1.853.173 1.752.781 3.606.314

(1) Font: www.ine.es. Totals 2023 cens tancat a 01-02-23. Última consulta 04-04-2023.