Cens electoral

Cens electoral

Explotació estadística del cens electoral. Llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).
El cens electoral conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per a ser elector/a i no es troben privats, definitiva o temporalment, del dret de sufragi.
El cens electoral està compost pel cens d'electors/es residents a Espanya (CER) i pel cens d'electors/es residents-absents que viuen a l'estranger (CERA).
El cens electoral vigent per a les eleccions de 28 de maig de 2023 és el cens tancat l'1 de febrer de 2023, amb les inscripcions dels qui tinguen la majoria d'edat el dia de la votació.
L'Oficina del Cens Electoral, enquadrada en l'Institut Nacional d'Estadística, és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral i exerceix les seues competències sota la direcció i la supervisió de la Junta Electoral Central.

Distribució de CER per edat en la província de València

Distribució de CER per edat en la província de València

  2019 2023(1)  
Anys complits CER % CER % Variació
18 a 19 45.691 2,4 50.832 2,64 5.141
20 a 24 105.967 5,57 115.903 6,01 9.936
25 a 29 110.925 5,83 108.126 5,61 -2.799
30 a 34 120.017 6,31 114.171 5,92 -5.846
35 a 39 155.303 8,16 127.641 6,62 -27.662
40 a 44 195.020 10,25 168.167 8,72 -26.853
45 a 49 189.335 9,95 198.757 10,31 9.422
50 a 54 183.588 9,65 187.837 9,75 4.249
55 a 59 168.449 8,85 181.268 9,40 12.819
60 a 64 146.194 7,68 162.116 8,41 15.922
65 a 69 127.270 6,69 136.707 7,09 9.437
70 a 74 115.489 6,07 119.579 6,20 4.090
75 a 79 91.256 4,8 102.377 5,31 11.121
80 a 84 71.113 3,74 71.489 3,71 376
85 i més 77.351 4,06 82.515 4,28 5.164
València 1.902.968 100 1.927.485 100 24.517

(1) Font: www.ine.es. Última consulta 20-04-2023