Cens electoral

Cens electoral

Explotació estadística del cens electoral. Llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).
El cens electoral conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per a ser elector/a i no es troben privats, definitiva o temporalment, del dret de sufragi.
El cens electoral està compost pel cens d'electors/es residents a Espanya (CER) i pel cens d'electors/es residents-absents que viuen a l'estranger (CERA).
El cens electoral vigent per a les eleccions de 28 de maig de 2023 és el cens tancat l'1 de febrer de 2023, amb les inscripcions dels qui tinguen la majoria d'edat el dia de la votació.
L'Oficina del Cens Electoral, enquadrada en l'Institut Nacional d'Estadística, és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral i exerceix les seues competències sota la direcció i la supervisió de la Junta Electoral Central.

Distribució CERA per pa

Distribució de CER per edat en la província de Castelló

  2019 2023(1)  
Anys complits CER % CER % Variació
18 a 19 9.552 2,33 10.806 2,58 1.254
20 a 24 23.097 5,63 25.278 6,03 2.181
25 a 29 23.425 5,71 23.379 5,57 -46
30 a 34 25.033 6,1 24.274 5,79 -759
35 a 39 32.859 8,01 27.007 6,44 -5.852
40 a 44 41.037 10 35.802 8,54 -5.235
45 a 49 39.830 9,71 42.348 10,10 2.518
50 a 54 39.328 9,58 40.306 9,61 978
55 a 59 36.198 8,82 39.387 9,39 3.189
60 a 64 31.279 7,62 35.358 8,43 4.079
65 a 69 27.742 6,76 29.870 7,12 2.128
70 a 74 25.994 6,34 26.859 6,40 865
75 a 79 20.314 4,95 23.257 5,55 2.943
80 a 84 15.864 3,87 15.791 3,77 -73
85 i més 18.762 4,57 19.660 4,69 898
Castelló 410.314 100 419.382 100 9.068

(1) Font: www.ine.es. Última consulta 20-04-2023