Cens electoral

Cens electoral

Explotació estadística del cens electoral. Llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).
El cens electoral conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per a ser elector/a i no es troben privats, definitiva o temporalment, del dret de sufragi.
El cens electoral està compost pel cens d'electors/es residents a Espanya (CER) i pel cens d'electors/es residents-absents que viuen a l'estranger (CERA).
El cens electoral vigent per a les eleccions de 28 de maig de 2023 és el cens tancat l'1 de febrer de 2023, amb les inscripcions dels qui tinguen la majoria d'edat el dia de la votació.
L'Oficina del Cens Electoral, enquadrada en l'Institut Nacional d'Estadística, és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral i exerceix les seues competències sota la direcció i la supervisió de la Junta Electoral Central.

Distribució de CER per edat en la província d'Alacant

Distribució de CER per edat en la província d'Alacant

  2019 2023(1)  
Anys complits CER % CER % Variació
18 a 19 31.064 2,52 34.388 2,73 3.324
20 a 24 73.615 5,96 79.017 6,27 5.402
25 a 29 76.486 6,19 72.662 5,77 -3.824
30 a 34 83.457 6,76 78.483 6,23 -4.974
35 a 39 103.607 8,39 87.979 6,99 -15.628
40 a 44 125.254 10,14 111.406 8,85 -13.848
45 a 49 122.594 9,93 128.012 10,16 5.418
50 a 54 118.861 9,63 122.523 9,73 3.662
55 a 59 108.878 8,82 118.134 9,38 9.256
60 a 64 93.500 7,57 105.275 8,36 11.775
65 a 69 79.693 6,45 88.661 7,04 8.968
70 a 74 71.752 5,81 75.189 5,97 3.437
75 a 79 55.050 4,46 63.899 5,07 8.849
80 a 84 43.373 3,51 43.498 3,45 125
85 i és 47.521 3,85 50.321 4,00 2.800
Alacant 1.234.705 100 1.259.447 100 24.472

(1) Font: www.ine.es. Última consulta 20-04-2023.