INTRODUCCIÓ VOT CERA

INTRODUCCIÓ VOT CERA

Novetats vot CERA

La Llei orgànica 12/2022, de 30 de setembre, ha modificat el procediment de votació per a les persones electores inscrites en el Cens d'Espanyols Residents Absents (vot CERA), que s'aplicarà per primera vegada en les eleccions de 28 de maig de 2023, i les principals novetats del qual són:

- Eliminació del vot pregat: Sense necessitat de sol·licitar-ho, es rebrà directament en el domicili de cada elector/a inscrit/a en el cens CERA tota la documentació necessària.

- Es posen a la disposició dels electors CERA les paperetes en format PDF per a la seua descàrrega i utilització (a partir del 3 de maig en aquesta mateixa pàgina).

- S'habiliten nous centres de votació

- En tots els centres de votació existiran impresos (paperetes, sobres de votació i sobres d'enviament a les juntes electorals provincials).

En aquesta pàgina disposa de tota la informació necessària per a exercitar el seu dret al vot, així com també en les preguntes freqüents específiques per a aquesta modalitat.

On va el vot quan arriba a Espanya?

Les juntes electorals provincials custodien el vot fins al 2 de juny, dia de començament de l'escrutini general.

Aquest dia a les huit del matí, la Junta Electoral Provincial es constitueix en Mesa electoral amb els/les interventors/es que a aquest efecte designen les candidatures concurrents.

A continuació, el/la president/a introdueix en l'urna els sobres de votació dels/de les residents absents rebuts fins a aquest dia i el/la secretari/ària anota els noms dels/de les votants en la corresponent llista. Tot seguit la Junta escruta tots aquests vots i incorpora els resultats a l'escrutini general.

Agenda