INTRODUCCIÓ VOT CERA

INTRODUCCIÓ VOT CERA

Novetats vot CERA

La Llei orgànica 12/2022, de 30 de setembre, ha modificat el procediment de votació per a les persones electores inscrites en el Cens d'Espanyols Residents Absents (vot CERA), que s'aplicarà per primera vegada en les eleccions de 28 de maig de 2023, i les principals novetats del qual són:

- Eliminació del vot pregat: Sense necessitat de sol·licitar-ho, es rebrà directament en el domicili de cada elector/a inscrit/a en el cens CERA tota la documentació necessària.

- Es posen a la disposició dels electors CERA les paperetes en format PDF per a la seua descàrrega i utilització (a partir del 3 de maig en aquesta mateixa pàgina).

- S'habiliten nous centres de votació

- En tots els centres de votació existiran impresos (paperetes, sobres de votació i sobres d'enviament a les juntes electorals provincials).

En aquesta pàgina disposa de tota la informació necessària per a exercitar el seu dret al vot, així com també en les preguntes freqüents específiques per a aquesta modalitat.

DESCÀRREGA DE PAPERETES DE VOTACIÓ

Impresos electrònics

Les paperetes que es poden descarregar en aquests enllaços són els models oficials de papereta homologats per la Junta Electoral Provincial de cada circumscripció.

D’acord amb l’establert en l’art. 75.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, aquestes paperetes tan sols poden utillitzar-se per les persones inscrites en el Cens d’Espanyols Residents Absents (CERA):

Agenda